06 - 51 98 38 58

Over ons

RIR

RIR staat voor Reliable Independent Review; Betrouwbare Onafhankelijke Beoordelingen.

RIR is de enige onafhankelijke instantie, die binnen één organisatie toeziet op de gehele asbestketen; vanaf asbest in het bouwwerk/object tot en met de stort.


RIR is de belangrijkste organisatie die zich inzet voor de promotie van "het boeren verstand principe" en de bestrijding van corruptie in de asbestketen. Deze politiek onafhankelijke organisatie van algemeen belang werd opgericht in 2010. RIR werkt constructief samen met de overheid, eigenaren van asbest en het maatschappelijk middenveld. RIR werkt ook nauw samen met de diverse handhavings- en toetsingsinstantie zoals (milieu)politie, Inspectie SZW (oude arbeidsinspectie), Inspectie LenT (oude VROM inspectie).


Buiten het opsporen van individuele corruptiegevallen, draagt RIR bij aan corruptiebestrijding door concrete voorstellen te doen op basis van verbetering van beleid, wet en regelgeving, het ontwikkelen van nieuwe saneringsmethodes en het overdragen van kennis. De organisatie zet in op sensibilisering en preventie.

RIR is actief in de gehele Nederlandse economische zone en heeft haar secretariaat in Eerbeek.Eén van de grootste uitdaging bij het voorkomen en bestrijden van corruptie is het opsporen en blootleggen van oplichting, fraude, misbruik van publieke macht en andere vormen van wangedrag.

RIR beschikt daarom over een toegankelijke meldpunt en gegarandeerd bescherming van de melders tegen represailles.


RIR levert een Active bijdrage aan de bescherming van de volksgezondheid en milieu door het ontwikkelen en delen van kennis, het ontwikkelen van nieuwe methoden en het optimaliseren van bestaande methoden.


We zijn een gezonde organisatie met een overzichtelijk aantal professionals. We zijn persoonlijk in onze benadering naar zowel onze medewerkers als opdrachtgevers.


Onze pragmatische aanpak in combinatie met onze hoge eisen betekent niet alleen kwaliteit, maar betekent ook het vermogen om snel te handelen en om ons aan te passen aan de wensen van onze klanten.


Door de goede samenwerking met haar strategisch partners is het RIR-team in staat haar opdrachtgevers op elke gewenst moment, in alle schakels in de asbestketen te faciliteren.Mocht het onverhoopt toch zijn misgegaan, kan het RIR-Legal u ondersteunen in uw juridisch traject door inschakeling van advocaten welke gespecialiseerd zijn in asbestvraagstukken.


RIR, het RIR-team en RIR-Legal houden zich aan internationaal gestelde eisen en richtlijnen en kunnen daardoor garant (blijven) staan voor:

• deskundigheid van organisatie en personeel;
• onafhankelijkheid en onpartijdigheid van organisatie en personeel;
• betrouwbaarheid van het kwaliteitssysteem van de organisatie;
• technische competenties en vaardigheden van personeel.


Image1


Dhr. ing. G. Lensink BSC RVK

DGA RIR Nederland

RIR op social media


Stel een vraag / geef uw mening


Lettergrootte A A A