06 - 51 98 38 58

Voor handhavers en toetsers


Het “Horizontaal Toezicht” is een handhavings- en toezichtsysteem waarin de krachten worden gebundeld zodat sprake is van minder versnippering, een grotere mate van deskundigheid en een meer efficiënte inzet van middelen waar kostenbesparing van omgevingsdiensten worden gezien als dé oplossingen om de geschetste ontwikkelingen en al bestaande knelpunten tegemoet te treden.

De medewerkers van RIR beschikken aantoonbaar over ruime ervaring en opleidingen op het gebied van onder andere alle eerste en tweedelijns toezicht, opsporing, handhaving en beleidsontwikkeling.


Zij kunnen worden ingezet bij alle handhavingdiensten en toetsingsinstellingen in de gehele Nederlandse economische zone. Met onze deskundige professionals hebben we alle nodige kennis in huis.

Naast handhavings- en toetsingstaken bieden we u nog meer diensten bij uw taken, o.a.:


  • Kennisoverdracht aan de personen belast met handhavingstaken;
  • Ondersteuning bij het beoordelen van inventarisatierapporten;
  • Ondersteuning bij de opzet van beleid;
  • Kennisdragers bij invallen;
  • Risicobeoordelingen voorafgaand of tijdens aanbestedingstrajecten van openbare ruimtes en overheidsbouwwerken/-objecten;
  • Onafhankelijke kwaliteitsbepaling gedurende uitvoeringstrajecten;
  • Ondersteuning als aanspreekpunt bij calamiteiten;
  • Verzorging training en workshops voor ambtenaren om zo verdere professionalisering te bewerkstellingen of te bevorderen al dan niet in ons opleidingscentrum te Eindhoven.


Om uw behoeften optimaal in te kunnen schatten en dus onze steun maximaal effectief te laten zijn, stemmen wij dit maatwerk in een gesprek met elkaar af op basis waarvan u een aanbieding van ons ontvangt. Neem contact op, op 06-51983858, mail: info@rirnl.eu of vul het contactformulier in.

RIR op social media


Stel een vraag / geef uw mening


Lettergrootte A A A