06 - 51 98 38 58

Privacy statement

(Intellectueel) eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten op deze website en de inhoud die daarop wordt weergegeven liggen bij RIR en zijn bij de wet beschermd en gedeponeerd
De beschikbare informatie en inhoud mag niet gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming, behalve voor privé of ander eigen gebruik zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De artikelen die op onze website gepubliceerd worden, mogen door uitgevers in dagbladen en tijdschriften zonder onze voorafgaande toestemming gepubliceerd worden, op voorwaarde dat er een duidelijke bronvermelding is opgenomen. Daarnaast dient de uitgever een exemplaar van het tijdschrift of dagblad, waarin het desbetreffende artikel is opgenomen, ter informatie aan ons te verstrekken.  

Uitsluiting aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

RIR is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade, storingen of vertragingen in het verstrekken van informatie of diensten door RIR. Tevens aanvaardt RIR geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens informatie of reclame, verstrekt via de website www.rirnl.nl. RIR aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. RIR garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteedt. RIR aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.
RIR op social media


Stel een vraag / geef uw mening


Lettergrootte A A A